โครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎก วัดเทพธิดาราม วรวิหาร (เอกสารรายงานกระบวนการทำงาน)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎก วัดเทพธิดาราม วรวิหาร (เอกสารรายงานกระบวนการทำงาน) - -, - - หน้า :


พระไตรปิฎก -- การสงวนรักษา
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร

CD / 294.33
Share this title:
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล [email protected], [email protected]