ครูไหวใจร้าย /

ผกาวดี อุตตโมทย์

ครูไหวใจร้าย / เขียนโดย ผกาวดี อุตตโมทย์ ; รูปประกอบ / เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง - พิมพ์ครั้งที่ 11 - กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2556. - 256 หน้า : ภาพประกอบ; 19 ซม.

9789741403745


นวนิยายไทย
ครู--นวนิยาย

895.913 / ผ112ค 2556
Share this title:
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล [email protected], [email protected]