มหาดเล็กในทำเนียบสุนัขปริศนานามแฝงของมหาบุรุษ

จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)

มหาดเล็กในทำเนียบสุนัขปริศนานามแฝงของมหาบุรุษ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2517 - 146 หน้า 18.5 ซม.


มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ /มหาดเล็ก /นามปากกา

923.1593 จ843ม 2517
Share this title:
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล [email protected], [email protected]