ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 - จากเอกสารใต้ถุนสถานทูตไทยในกรุงปารีส

มานิจ ชุมสาย

ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 - จากเอกสารใต้ถุนสถานทูตไทยในกรุงปารีส - 1 - กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์วีรธรรม, 2520 - 112 หน้า : 18 ซม.


สงครามโลกครั้งที่ 1 ค.ศ.1914 -- 1918

303.66 / ม447ท
Share this title:
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล [email protected], [email protected]