000 00696 a2200181 4500
999 _c333
_d333
001 000333
003 MRIG
005 20211213151633.0
008 190917b xxu||||| |||| 00| 0 tha d
040 _aMRIG
_cMRIG
082 _a923.1593 จ843ม 2517
100 0 _aจมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)
240 _aมหาดเล็กในทำเนียบสุนัขปริศนานามแฝงของมหาบุรุษ
245 _aมหาดเล็กในทำเนียบสุนัขปริศนานามแฝงของมหาบุรุษ
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aกรุงเทพฯ
_bโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
_c2517
300 _a146 หน้า
_c18.5 ซม.
600 _aมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ /มหาดเล็ก /นามปากกา
700 _aจมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)
850 _aMRIG
942 _cGB
_2ddc
_eพิมพ์ครั้งที่ 1
998 _aธารทิพย์ คงแก้ว
_d29/10/2564